सरकारी कार्यालयहरुमा साइबर सुरक्षा

सारांश सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी र सरल बनाउन कम्प्यूटर र सूचना प्रविधि अर्थात साइबर प्रविधिको महत्वपूर्ण स्थान हुने गर्दछ। कम्प्यूटर र यसको नेटवर्कमा आधारित रहेर काम गर्न जति सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै त्यसको सुरक्षा संवेदनशीलता व्यवस्थापनमा कठीन र चुनौतिपूर्ण हुन्छ। अझ साइबर प्रविधिमा आधारित साधनमा परनिर्भर नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सरकारी…

More ..
Top