Unicode to Preeti Converting Tool

 
                                                                 तलको बक्समा युनिकोडका अक्षरहरु पेस्ट गर्नुहोस् 

 

                                      

 माथिको युनिकोड अनुसारको प्रीति फन्ट, यो बक्समा हेर्नुहोस्