Preeti to Unicode Convert || Unicode to Preeti Convert

प्रीति फन्ट बाट युनिकोडमा रुपान्तरण || युनिकोड बाट प्रीति फन्टमा रुपान्तरण

   

  

Preeti to Unicode Converting Tool

 

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्: 

माथिको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस् : 

 

 

 
   

Copyright © All Rights Reserved with Chandra Shrestha - http://www.css.com.np ®      

  

Thank you for visiting us.