हाइकू

बिहानी छायो
पुथा र सिस्ने हाँसे
भूमे रमायो ।

कमल फूल्यो
तालचरी डुब्न थाले
सूर्य निदाए

परेवा उड्यो
नीलो आकाशमाथि
पुष्प वर्षा झैं ।

चिऽसो सिरेटो
अजनवी बचेरा
गुँड पस्यो कि !

खाली पेटमा
झारेपाते आहारा
डकार ढुस्स

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *