कम्प्युटरको start मेनुमा Run कमाण्ड missing भयो भने

यदि तपाईंको कम्प्युटरमा केही कारण बस “start menu” मा Run कमाण्ड हराएको छ भने तल लेखिएको script बाट समस्या हल गर्न सक्नु हुन्छ ।
१) तल लेखिएको script code लाई कपि गर्नुहोस् र nodepad मा पेस्ट गर्नुहोस् ।
२) save as गर्नुहोस् र save type as लाई all files छान्नुहोस् र नाम चाँही “runcmd.reg” राखी save गरी दिनुहोस् ।
३) यति गरी सकेपछि तपाईंले save गर्नु भएको फाइललाई राईट क्लिक गर्नुहोस् र merege मा क्लिक गर्नुहोस् ।
४) कम्प्युटरलाई restart गर्नुहोस् ।

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoRun”=dword:00000000

Read more

कुनैपनि specific application को आफ्नै Run कमाण्ड बनाउने तरिका

यो तरिका अपनाएर तपाईंले कुनै पनि प्रोग्रामको आफ्नै Run कमाण्ड (program shortcut) बनाउन सक्नुहुनेछ । भन्नुको मतलब तपाईंले चाहेको प्रोग्राम खोल्न start > Run र त्यहा प्रोग्रामको नाम टाईप गरेर enter गर्दा उक्त प्रोग्राम खुल्नेछ । तपाईंले यसरी आफुले चाहेको प्रोग्रामको Run Command बनाउदा उक्त प्रोग्रामको path भने थाहा हुनु पर्नेछ र कम्प्युटरको registry मा थोरै चेन्ज गर्नु पर्नेछ ।
( *** आफ्नो कम्प्युटरको Registry चलाऊदा एकदम ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ र यदि आफुलाई कम्प्युटरसम्बन्धी त्यती धेरै जानकारी छैन भने registry नचाउदा नै राम्रो हुन्छ‍ ) Read more

Devolving power

SUBRATA LAMSAL

In the 1990s, the power sector in most of the developing countries sought to liberalise its market, one of the major reasons being the lending policies of international financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund that internalised the idea of market liberalisation. Nepal being no exception adopted the Hydropower Development Policy (HDP) and Electricity Act (EA) in 1992 to ease this process of liberalisation.

Read more

What is Bitcoin?

What is Bitcoin?

Bitcoin emerged in 2008 and was initially developed as a peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin can be understood as a value store, meaning that a Bitcoin (or part of a Bitcoin) represents some amount of value. Another way to think of Bitcoin is as a virtual “currency” and payment system. Bitcoin is transferred from one person to another in a transaction, and the value is determined by what someone is willing to pay for it. Read more

Loading...